Friday, April 27, 2012

Төгөлдөр хуурын тухай товчхон

Poяль
 

Төгөлдөр хуур нь  фортепиано буюу форте чанга пиано аяархан гэсэн үг юм. Энэхүү хөгжим дээр ямар ч янзын ая оруулж тоглодог учир төгс төгөлдөр буюу төгөлдөр хуур гэж нэрлэжээ.Төгөлдөр хуурыг рояль франц гаралтай хааны, пианино буюу итали гаралтай жижиг гэж ангилна. рояль нь 88, пианино нь 85 даруултай.


Пианино

Төгөлдөр хуурын даруул

Даруул буюу клавикууд  нь цагаан хар 2 янз бна. Нэг октавт 7 цагаан 5 хар нийт 12 даруул бна.Төгөлдөр хуур нь субконтр, контр, их октав, 1,2,3,4,5р октав гэж байна.

 Түлхүүр

ДО ре ми фа соль ля си хэмээх 7 нот нь 5 шугаман дээр брлана. 2р шугаман дээр соль нот байрлана. Соль түлхүүр нь 2р шугаман дээр байрладаг учир соль гэж нэрлэжээ.Доорх зурагны дээр бгаа нь соль түлхүүр харин доор бгаа нь фа түлхүүр юм. Фа түлхүүр нь мөн л фа нот байрладаг 4р шугаман дээр байрладаг тул фа түлхүүр гэж нэрлэжээ.

Педаль  буюу гишгүүр

Төгөлдөр хуур 2 педальтай бөгөөд баруун хөлийн педаль нь авиаг үргэлжлүүлэх, зүүн хөлийнх нь бүдгэрүүлэх үүрэгтэй.

No comments:

Post a Comment